Menu:

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji

Teknoloji insanların artan ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişim içindedir. Önümüzdeki dönemde de bu gerçeklik değişmeyecektir. Fakat teknolojik gelişmeler her  ülkeye faklı şekilde yansımamaktadır. Ülkelerin teknolojiye verdiği önem ve bütçelerinden ayırdıkları pay ne kadar artarsa  gelişen teknolojiye ayak uydurmaları o denli hızlanmaktadır.

Türkiye Ve Teknoloji

Türkiye’de her ne kadar  son yıllada teknolojik yatırımlar ve teknolojiye  olan ilgi artmış olsa da bu gelişimin yeterli düzeyde oduğunu söylemek son derece güçtür. Bu doğrultuda Türkiye’nin yapması gereken ülke genelinde  bilim ve teknoloji seviyesini yükseltmek için  orta ve uzun vadeli teknoloji  politikalarını belirlemektir. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin orta ve uzun vadeli teknoloji politikaları olmasına rağmen Türkiye’nin teknoloji politikalarının olmaması şaşırtıcıdır.Her ne kadar  geç kalınmış olsa da  henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Zaman kaybedilmeden teknoloji politikiları oluşturulup uygulamaya geçilirse gelişmiş ülkelerle aramızda oluşmuş olan fark kısa dönemde kapanabilir